‘Samenspel’, de vernieuwde workshop ‘ouders en het nieuwe Jeugdstelsel’

Op deze herfstige eerste dinsdag in november waren er in het kader van de transitie meer dan 700 Rotterdamse professionals op de been om bij elkaar in de Jeugdhulp-keuken te kijken en te proeven van nieuwe recepten. De aftrap van deze tweede Focusdag vond plaats in Lantaarn/Venster en hierna vertrokken de deelnemers naar diverse locaties in de stad. In het oude Eneco pand op de Zuiderparkweg 300 verzorgde van Egmond Connect met Horizon als partner tweemaal de workshop SamenSpel.

De professionals Anita en Annemarie voerden een gesprek met een 42-jarige moeder, die in het Centrum voor Jeugd en Gezin bij ‘ een generalist’ om hulp kwam vragen vanwege ernstige gedragsproblemen van een 3-jarig neefje, dat zij in hun gezin hadden opgenomen. Zij had als versterking haar vriendin meegenomen, maar dit mocht niet baten want aan het eind van het eerste gesprek was er weinig kracht meer bij moeder te vinden. De hulpverleners hadden haar zowel verbaal als non verbaal in geen enkel opzicht serieus genomen.

In de tweede ronde werd hetzelfde gesprek gevoerd, maar mocht het (deskundige) publiek het spel naar believen stop zetten om verbetersuggesties aan te leveren.
Van deze mogelijkheid werd volop gebruik gemaakt.

In de derde ronde demonstreerde systeemcoach Anita, wederom in dezelfde setting, het oplossingsgericht werken, welke methode zij binnen Horizon samen met (o.a.) haar collega Annemarie toepast. Het betreft een werkwijze, die de hulpvrager volledig in zijn/haar kracht en waarde laat. Zonder met adviezen en een eigen invulling te komen, maar vanuit zeer goed en professioneel luisteren stelt de hulpverlener de juiste open vragen. Hierdoor blijft de cliënt de regie houden en 
doen de coaches – altijd als duo – een appèl op de kwaliteiten en het vermogen van de hulpvrager om zelf voor een oplossing te kiezen. Dat dergelijke oplossingen tevens duurzaam blijken te zijn, is wetenschappelijk aangetoond. 
De ervaringsdeskundige ouders in dit SamenSpel onderschrijven de kracht van deze werkmethode en ervaren de aanpak als heel passend voor het bereiken van de doelen, die van de transitie ook een werkelijke transformatie kunnen maken!

Wat we immers graag willen is een echt en gelijkwaardig samenspel tussen professionals en hulpvragers, waarin een effectievere hulpverlening tot kwaliteit- en hierdoor tot bezuiniging op enige termijn – kan leiden!

Vóórdat de deelnemers in de afsluiting aangaven dat ze het derde gesprek een heel inzichtelijke demonstratie van oplossingsgericht werken hadden gevonden, nodigde Anita iedereen uit om middels een symbolisch spel-met-elastieken de hoofdaspecten van deze werkmethode aan den lijve te ervaren. 

Het spel leerde ons o.a. dat mensen niet van de apen maar van de ezels afstammen en dat hulpverleners geneigd zijn om zaken veel te groot te willen aanpakken.

We hebben twee fijne workshops kunnen geven en hopen – mede gezien de enthousiaste reacties beide keren – dat we hiermee in de nabije toekomst een nog veel omvangrijker publiek kunnen gaan bereiken!


Geplaatst

in

,

door

Tags:

Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *