De inclusieve samenleving, iedereen op de juiste plek

In een inclusieve samenleving doet iedereen mee, ongeacht achtergrond of beperking. Wonen, werk en inkomen, sport en vrije tijd en zorg, elke inwoner heeft er recht op en niemand mag worden buitengesloten. Wij van Van Egmond Connect noemen dat All Inclusive

Overheid, gemeenten, provincies en waterschappen stellen: Het sociale domein kan en moet merkbaar beter. Wij begeleiden beleidsmakers op een creatieve manier naar oplossingen, waarbij iedereen mee kan doen aan het reguliere aanbod, ook al is hier soms maatwerk voor nodig. Onze missie: elke gemeente All Inclusive!

Van Egmond Connect heeft inmiddels voor twee gemeenten een plan van aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd.  Dit heeft er mede voor gezorgd dat de gemeente Krimpen aan den IJssel één van de vijfentwintig koploper gemeenten is geworden en gemeente Moerdijk zich kwalificeert. Van Egmond Connect onderscheidt zich door haar werkwijze die inwoners, aanbieders en de gemeentelijke organisatie vanaf de start met elkaar verbindt en laat samenwerken. Hierdoor ontstaat er draagvlak en motivatie.

Hoe uitnodigend is uw gemeente?

Is er op alle sociale domeinen een plek voor bijvoorbeeld mensen met autisme of een visuele beperking, waar zij zich op een volwaardige manier kunnen ontwikkelen en participeren? Wat is er nodig om deze domeinen All Inclusive te maken?

Van Egmond Connect

Samen met inwoners, beleidsmakers, betrokkenen uit het bedrijfsleven, ervaringsdeskundigen en professionals, gaan wij op zoek naar passende mogelijkheden.

Hoe?

 • Wij onderzoeken, vormen een plan van aanpak én implementeren.
 •  Inwoners, beleidsmakers, professionals, voor elke doelgroep heeft Van Egmond Connect een passend creatief instrument. We ontwikkelen bewustwording en stimuleren tot verandering in de vorm van inclusiviteit.

Wij durven mensen met een beperking mee te nemen in het project. Zij zijn als ervaringsdeskundigen onze ambassadeurs. Immers, wie weten er beter wat er nodig is om mee te kunnen doen? 

 • Wij stoppen niet bij een goed advies, maar gaan verder daar waar het juist belangrijk is. Het implementeren van het plan. Samen met u als gemeente en alle betrokkenen stimuleren wij tot actie op weg naar succes.


Maar ook: hoe maken we het vindbaar?

…want u kunt nog zo uw best doen om elke inwoner de juiste plek te gunnen. Zij moeten wel weten wat u te bieden heeft. Betrokken organisaties moeten u kunnen vinden en hun cliënten naar u door verwijzen.

Wij bouwen de brug tussen vraag en aanbod

Krimpen a/d IJssel heeft ervaring met Van Egmond Connect.

Waarom heeft Krimpen a/d IJssel Van Egmond Connect ingehuurd?

Wethouder Marco Oosterwijk: Van Egmond Connect bestaat uit zeer gedreven Krimpenaren die in het sociaal domein waardevolle ervaringsdeskundigheid inbrengen en op een praktische, inspirerende en creatieve manier in staat zijn om het onderste uit de positieve kan te halen. Dat spreekt als aanpak aan bij projecten waar de vlam tussen mensen moet overslaan. Waar het gaat om het verbinden van mensen. Ik zeg: Van Egmond Connect op het lijf geschreven!

 Wat was de meerwaarde van dit project?

Met de Krimpense Inclusieve Tafel willen we belemmeringen om volwaardig mee te kunnen doen in Krimpen aan den IJssel signaleren, bespreken en met elkaar wegnemen. Dat doen we door een Krimpenaar met een ‘niet-inclusieve ervaring’ letterlijk centraal te stellen, zijn of haar verhaal aan te horen en dan met elkaar creatief aan de slag gaan om hier iets mee te doen. Het kan gaan over werk, onderwijs, zorg, buitenruimte, dienstverlening, sport of wat dan ook… Stap voor stap maken we zo Krimpen aan den IJssel inclusief. Niet door exclusieve groepjes te realiseren, maar er juist voor te zorgen dat mee kunnen doen de normaalste zaak van de Krimpense wereld is…

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Brigitte van Egmond
brigitte@vanegmondconnect.nl

0180 444275
info@vanegmondconnect.nl

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht