Cliëntenparticipatie, hoe doet uw gemeente dat?

Hoe doen wij dat?

Wij zijn ervan overtuigd dat je álle partijen moet samenbrengen. Dat zij zich gaan beschouwen als een groep. Dat ze elkaar begrijpen en met elkaar samenwerken. En dat zij dit doen aan de hand van gedeelde uitgangspunten, dromen en ambities, vanuit een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid Wij brengen cliëntenparticipatie tot stand door bijeenkomsten te organiseren zoals Café Gezien, Kom on Tour en Festival de Ville.

Van Egmond Connect verzorgde bijeenkomsten waarbij professionals, beleidsmakers en inwoners samenkomen in Capelle aan den IJssel, Hoeksche Waard,  Ridderkerk, Zuid Holland Zuid, Krimpen aan den IJssel, Albrandswaard en Barendrecht.

Wie wil, zoekt mogelijkheden.
Wie niet wil, zoekt een reden.

Cliëntenparticipatie

Simpel gezegd, inspraak op het beleid en de uitvoering hiervan.
Hoe pak je dat aan? Organiseer je het vanuit een verplichting of wil je als (gemeentelijke)organisatie écht gebruik maken van de ervaring van je burgers?.

Van Egmond Connect vormt cliëntenparticipatie op maat, passend bij uw gemeente

Café GeZien en Kom on Tour zijn beproefde voorbeelden. Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden. Wij verbinden, organiseren én implementeren       

Het gezin wordt gezien!

Café GEZIeN is een ontmoetings- en kenniscafé voor (groot)ouders met kinderen die gebruik maken van Jeugdhulp. Bij de vormgeving van het Café worden in een vroeg stadium ervaringsdeskundige (groot)ouders uit de gemeente betrokken. Op deze manier krijgt het Café een grotendeels zelfredzaam karakter. Café GEZIeN opent de deuren van haar locatie ongeveer 1x per 8 weken. Folder Café Gezien (voorzijde) Folder Café Gezien (achterzijde)

Ouders ontmoeten ouders

Op een professionele manier creëert het café een vangnet c.q. netwerk voor (groot)ouders van (klein)kinderen die gebruik maken van Jeugdhulp door elkaar te laten ontmoeten en ervaringen te delen.

Informatief d.m.v. professionele lezingen

Het Café biedt de ruimte om (groot)ouders te informeren over diverse onderwerpen. Dit kunnen thema’s zijn rondom bepaalde ziektebeelden, (passend) onderwijs, maar ook onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling rondom het jeugdhulpbeleid en de uitvoering daarvan.

Afstemmen theorie (beleid) & praktijk

Om beleid op de juiste manier en op maat door te ontwikkelen is het nodig om input op te halen bij de doelgroep. Het Café is hier bij uitstek dé plek voor. Beleidsmakers en professionals kunnen op een laagdrempelige manier in gesprek met de doelgroep.

KOM on tour wordt opgezet en vormgegeven samen met ervaringsdeskundige ouders uit de gemeente/organisatie. Zij bezoeken verschillende bijeenkomsten waar zij andere ouders ontmoeten. De ervaringen die zij daar ophalen worden uiteindelijk vertaald in een advies naar de gemeente/organisatie om zo met elkaar te bouwen aan een zo optimale vorm van Jeugdhulp. Kom on tour Folder (voorzijde) Kom on tour Folder (achterzijde)

Klankborden

Op een professionele manier een vangnet c.q. netwerk creëren voor ouders van kinderen die gebruik maken van Jeugdhulp door de ouders te laten leren van elkaars ervaringen

Ontmoeten

KOM on tour biedt ruimte om ouders te informeren over diverse onderwerpen. Dat kunnen thema’s zijn rondom bepaalde ziektebeelden maar kunnen ook onderwerpen zijn die te maken hebben met de ontwikkelingen rondom het Jeugdhulpbeleid- en/of uitvoering, over opvoeding in het algemeen of bijvoorbeeld over passend onderwijs.

Meedenken

KOM on tour biedt ruimte om input op te halen uit alle ervaringen van ouders om deze vervolgens te verwerken in de doorontwikkeling van het beleid en de uitvoering hiervan. Dit kan door te praten met ouders, te luisteren naar ouders, maar ook door professionals uit de gemeente te laten sparren met ouders tijdens de bijeenkomsten. Zo werken we toe naar een beleid dat per gemeente echt op maat wordt gemaakt.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Brigitte van Egmond

brigitte@vanegmondconnect.nl
Nathalie van Zijp

nathalie@vanegmondconnect.nl

0180 444275

info@vanegmondconnect.nl

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht